Hướng dẫn sử dụng plugin VnCrawl lấy bài viết tự động

Đăng ký sử dụng plugin VnCrawl

Vncrawl hiện không nhận tài khoản đăng ký mới nữa, chỉ nhận duy trì cho các ae đã từng và đang sử dụng

*Lưu ý: Plugin vncrawl chỉ đơn thuần là cào bài bằng cách bắn keyword lên google search sau đó lấy bài viết top google về. Tỉ lệ lấy bài thành công đối với cào tiếng Việt khoảng 50-70%, đối với global là 20-30%. Bạn nào muốn sử dụng vui lòng tìm hiểu kỹ thông tin tại vncrawl.com và https://www.facebook.com/groups/codengao

Cấu hình

User key

- Nhập user key để sử dụng plugin VnCrawl. Mỗi tài khoản vncrawl có 1 user key dùng cho tất cả domain của tài khoản đó.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng plugin VnCrawl lấy bài viết tự động

User key
User key

Cấu hình chung

- Lấy url (1): Kích hoạt lấy url từ danh sách keyword được nhập ở tab Keyword & Url.

- Lấy bài viết (2): Kích hoạt lấy bài viết từ danh sách url lấy về từ keyword (danh sách url có thể tự nhập thêm vào thủ công)

- Lấy H1 làm tiêu đề (3): Tùy chọn này sẽ lấy thẻ H1 của bài viết nguồn làm tiêu đề. Nếu không chọn sẽ lấy tiêu đề bài viết nguồn làm tiêu đề. Sử dụng H1 làm tiêu đề thường sẽ tránh được brand của web nguồn gắn vào so với lấy tiêu đề, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp web nguồn không chuẩn, 1 bài viết sử dụng nhiều H1 sẽ dẫn tới khi plugin lấy H1 sẽ không chuẩn.

- Tạo mục lục (4): Quét toàn bộ H2, H3 trong bài viết tự động tạo thành mục lục bài viết (Table Of Content). Tính năng này khi Bật - Tắt sẽ có tác dụng lên tất cả bài viết trên web của bạn.

- Thời gian lấy bài viết (5): Đặt thời gian cào bài về (Tính theo phút). Nhanh nhất là 2 phút/bài. Nếu đồng thời kích hoạt tạo audio cho bài viết thì nên để thời gian lớn 1 chút vì plugin còn mất 1 khoảng thời gian để tạo audio.

- Độ dài tối thiểu (6): Đặt độ dài tối thiểu cho bài viết cào về (Mặc định 500 từ). VnCrawl sẽ chỉ cào những bài có số từ tối thiểu như bạn set ở mục này.

- Số ảnh tối thiểu (7): Mặc định là 1. VnCrawl sẽ chỉ cào những bài viết có số ảnh tối thiểu như bạn nhập ở mục này.

- Thay số phone (8) và thay email (9): Số phone và email trong bài viết cào về sẽ được thay thế thành số phone và email do bạn nhập ở 2 mục này.

- Nhãn internal link (10): Mỗi mẫu text 1 dòng. Dòng đầu tiên là mẫu text của link trỏ về chính bài viết đang xem. (bạn đang xem …). Các dòng tiếp theo sẽ được lấy ngẫu nhiên để tạo mẫu text cho 3 internal link trong bài viết (Xem thêm, đọc thêm, tham khảo ….). Tính năng này sẽ hoạt động khi mỗi danh mục có từ 4 bài viết trở lên.

- Text cần loại trừ trên url (11): Dùng để loại trừ các domain, các url nhạy cảm mà bạn không muốn cào bài. Mỗi mẫu text trên 1 dòng. Mặc định đã loại trừ một số url như: wikipedia, facebook, youtube, twitter,…

- Text cần thay thế trong nội dung (12): Thường dùng với trường hợp cào bài theo url tự nhập. Khi đó bạn đã xác định trước web nguồn lấy biết rõ trong bài viết họ hay chèn brand, các cụm từ là gì. Bạn có thể nhập mỗi mẫu 1 dòng, các mẫu này sẽ được thay thế thành brand của bạn.

*Lưu ý: Mặc định plugin VnCrawl sẽ luôn thay thế bất kỳ domain lạ nào trong bài viết và title thành domain của bạn. Ngoài ra nếu title lấy về quá ngắn (dưới 10 từ) thì plugin cũng sẽ tự động gắn thêm brand của bạn vào title.

Plugin cũng sẽ xóa tất cả các link trần dạng text, ví dụ nhiều bài hay chèn thêm Nguồn: https://abc.com/x/y-z sẽ bị xóa.

Cấu hình chung
Cấu hình chung

Keyword & Url

- Nhập danh sách keyword & url cần cào bài theo danh mục. Mặc định đã loại bỏ danh mục “chưa phân loại”. Mỗi mẫu trên 1 dòng.

– Các keyword và url khi nhập sẽ tự động loại bỏ trùng lặp, loại bỏ nếu nằm trong danh sách đã lấy.

– Nếu muốn cào bài theo keyword thì nhập danh sách keyword vào “keyword chưa lấy url(1). Url lấy về sẽ được chuyển vào danh sách “Url chưa lấy bài viết(3) và đồng thời keywor đã lấy url sẽ được chuyển vào danh sách “Keyword đã lấy url(2)

– Nếu muốn cào bài theo url thì nhập danh sách url cần lấy vào “Url chưa lấy bài viết(3). Khi mỗi url được chạy cào bài thì nó sẽ được chuyển vào danh sách “Url đã lấy bài viết(4). Bài viết cào về sẽ được thêm vào danh mục tương ứng.

*Lưu ý: Nếu web chưa có danh mục cần phải tạo danh mục để nhập cho phần này.

Danh sách keywword & Url
Danh sách keywword & Url

Xem thêm: Cách đăng ký google adsense 100% thành công dành cho web cào bài sử dụng VnCrawl

Audio

Cấu hình Audio

– Tạo audio (1): kích hoạt tạo audio khi cào bài.

– Chèn audio player (2): Tự động chèn trình chạy audio vào đầu bài viết.

– Độ dài (3): Độ dài (số từ) muốn tạo audio. Nếu để 0 thì sẽ tạo audio toàn bộ bài viết.

– User audio (4): Tài khoản audio để sử dụng tạo audio từ Zalo và FPT. Riêng Viettel miễn phí, không cần tài khoản.

– Loại audio (5): Hiện có 3 loại Zalo, FPT, Viettel (Viettel miễn phí).

– Giọng đọc (6): Plugin chọn lọc tổng cộng gần 20 giọng đọc AI chất lượng cao với đầy đủ nam, nữ, 3 miền.

Cấu hình audio
Cấu hình audio

Podcasts

– Những bài viết đã tạo audio có thể sử dụng tính năng này để tạo rss podcast. Rss podcast này dùng để đăng ký các kênh podcats sẽ thu về được số lượng lớn backlink từ các ông lớn như Google, Apple, Amazon, Spotify…

– Cách cài đặt rss podcast tạo kênh khá đơn giản bạn chỉ cần lưu ý chỗ “Emai author”, mã xác thực khi đăng ký các kênh podcast sẽ được gửi về email này. Lưu ý thứ 2 là cover của kênh podcast yêu cầu hình ảnh jpg hoặc png có tỉ lệ 1:1 và có kích thước tối thiểu 1400×1400.

*Lưu ý: Tạo audio Viettel miễn phí nên nếu ai không muốn dùng tính năng cào bài vẫn có thể sử dụng plugin VnCrawl để tạo audio và các kênh podcast hoàn toàn miễn phí.

Cài đặt rss podcast
Cài đặt rss podcast

Quản trị bài viết

– Quản trị tất cả bài viết trên website

– Bộ lọc: Lọc theo loại bài viết (cào bài và thông thường), lọc theo danh mục, lọc theo bài viết có audio, bài viết có video youtube...

– Hành động: Xóa bài viết với tùy chọn xóa hoàn toàn các file đính kèm như hình ảnh, audio. Xóa audio. Tạo audio, lấy video youtube, set thumbnai youtube...

Quản trị bài viết
Quản trị bài viết

Tính năng plugin Vncrawl

Chú ý quan trọng

– Plugin VnCrawl hoạt động dựa trên Cronjob của wordpress nên vì một số lý do nào đó sẽ có nhưng website bị tắt cronjob thì plugin sẽ không hoạt động được. Hãy kiểm tra file wp-config.php của website bạn:

+ Nếu cronjob bị chặn sẽ có dòng này: define(‘DISABLE_WP_CRON’, true);

+ Để kích hoạt cronjob bạn sửa thành: define(‘DISABLE_WP_CRON’, false);

– Cronjob của wordpress chỉ hoạt động khi web được tải tức là khi có người dùng truy cập vào web. Do vậy nếu web bạn là web cũ có lượt truy cập cao, liên tục thì không cần cài đặt cronjob server web. Ngược lại web mới, web yếu lượt truy cập ít thì cần cài đặt cronjob của server web. Thực hiện chạy cronjob sau trên server web:

*/1 * * * * wget -q -O – https://domaincuaban/wp-cron.php?doing_wp_cron >/dev/null 2>&1

Chú thích:

*/1 * * * * là cronjob sẽ chạy mỗi phút 1 lần

wget -q -O – https://domaincuaban/wp-cron.php?doing_wp_cron >/dev/null 2>&1 là lệnh thực thi cronjob (Command)

Các bạn có thể xem cách tạo cronjob dưới đây:

+ Tạo cronjob trên Cpanel: https://wiki.matbao.net/kb/huong-dan-su-dung-cron-jobs-tren-cpanel/

+ Tạo cronjob trên DirectAdmin: https://wiki.tino.org/docs/huong-dan-tao-cron-jobs-tren-directadmin/

+ Tạo cronjob trên Cyberpanel: https://wiki.tino.org/docs/cronjob-tren-cyberpanel/

Sử dụng auto spin với VnCrawl dành cho website tiếng Anh

Plugin Wordpress Auto Spinner - Articles Rewriter khi kết hợp với plugin VnCrawl sẽ tự động auto spin ngay bài viết vừa lấy về.

Cấu hình auto spin
Cấu hình auto spin

- Plugin auto spin cũng sử dụng cronjob như VnCrawl nên để đảm bảo hoạt động ổn định cần cài đặt cronjob của server web tương tự như với plugin VnCrawl:

+ Set thời gian: */1 * * * *

+ Set command: wget -O /dev/null https://domaincuaban/?wp_auto_spinner=cron

Cấu hình auto spin
Cấu hình auto spin

* Lưu ý:

- Plugin Wordpress Auto Spinner - Articles Rewriter là plugin mất phí nếu có điều kiện nên mua dùng cho an toàn. Plugin này không dùng key active nên có nhiều người mua rồi share lại, nên nếu không mua được thì có thể tìm và tải về.

- Nếu sử dụng plugin auto spin thì ko nên sử dụng tính năng tạo audio khi cào bài. Vì khi cào bài audio đc tạo ra ngay lập tức theo nội dung gốc, sau đó plugin auto spin mới spin lại nội dung nên dẫn đến tình trạng audio đọc khác bài viết đã spin. Để khác phục tình trạng này hãy sử dụng tính năng tạo audio hàng loạt tại tab bài viết.