Plugin VnCrawl – Lấy bài viết tự động

  • Lấy bài viết tự động theo danh sách keywords
  • Lấy bài viết tự động theo danh sách urls
  • Có thể lấy được bài viết từ hầu hết các nền tảng
YouTube video

Xem hướng dẫn chi tiết cách đăng ký để sử dụng VnCrawl tại đây

Để được hỗ trợ nhanh nhất vui lòng inbox FB

Tiện ích

Tìm kiếm theo vị trí

Xem kết quả của Google search từ các vị trí, quốc gia, ngôn ngữ trên các thiết bị khác nhau hoàn toàn miễn phí.

Text to Speech

Chuyển văn bản thành giọng nói đầy cảm xúc. Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Plugin Google Translate (Đa ngôn ngữ)

Dịch bài viết với 130+ ngôn ngữ

Plugin Text To Speech Google (Đa ngôn ngữ)

Chuyển nội dung bài viết thành audio với giọng đọc google (40+ ngôn ngữ, 220+ giọng đọc). Tạo Feed podcast, dùng để đăng ký các kênh podcast như Google, Apple, Spotify, Amazon ...