Plugin VnCrawl

Plugin VnCrawl

  • Lấy bài viết tự động theo keyword
  • Lấy video youtube tự động chèn vào bài viết
  • Tự động chuyển nội dung bài viết thành audio với giọng đọc AI từ Viettel, Zalo, FPT,...
Xem chi tiết