Chính sách bảo mật

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và VnCrawl (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) từ vncrawl.com của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin, nội dung trên website vncrawl.com

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào vncrawl.com vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận bảo mật

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của vncrawl.com sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên vncrawl.com. Server của vncrawl.com cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Việc thu thập những dữ liệu nói trên chỉ nhằm cải thiện chất lượng của vncrawl.com để giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn.

Dữ liệu cá nhân của thành viên gồm Tên, Email, Website được VnCrawl bảo mật và sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Tiện ích

Tìm kiếm theo vị trí

Xem kết quả của Google search từ các vị trí, quốc gia, ngôn ngữ trên các thiết bị khác nhau hoàn toàn miễn phí.

Text to Speech

Chuyển văn bản thành giọng nói đầy cảm xúc. Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Plugin Google Translate (Đa ngôn ngữ)

Dịch bài viết với 130+ ngôn ngữ

Plugin Text To Speech Google (Đa ngôn ngữ)

Chuyển nội dung bài viết thành audio với giọng đọc google (40+ ngôn ngữ, 220+ giọng đọc). Tạo Feed podcast, dùng để đăng ký các kênh podcast như Google, Apple, Spotify, Amazon ...